O f e r t a     M i x i n g   T e c h n o l o g y     W i b r o P r e s s   T e c h n o l o g y     T r a n s p o r t   T e c h n o l o g y     M o i s t u r e   T e c h n o l o g y     H y d r o n i x     W a g i   p r z e m y s ł o w e     Z d a l n a   p o m o c  R e a l i z a c j e  G a l e r i a  K o n t a k t  D o   p o b r a n i a


   © 2010 Perfect System 
  Wszelkie prawa zastrzeżone

  SVERA.PL | Tworzenie stron www i administracja

  stat4u

» O systemieWitamy na stronie polskiego systemu sterowania procesem produkcji betonu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyzacji linii produkcyjnych do kostki brukowej oraz węzłów betoniarskich zarówno w zakresie betonu towarowego jak i również betonu plastycznego przeznaczonego do prefabrykacji, nasza firma wypracowała skuteczne rozwiązania dla tej gałęzi przemysłu. Niniejszym mamy przyjemność przedstawić państwu jedno z naszych najnowszych osiągnięć w dziedzinie sterowania produkcją mieszanki betonowej którą oznaczyliśmy jako Perfect System i jest on zgodny z obowiązującymi normami. System sterowania oparty jest na platformie sprzętowej firmy Siemens Simatic S7, VIPA SPEED 7 oraz komputerów PC z systemem Siemens Scada WinCC. Dzięki zastosowaniu powszechnie i najbardziej popularnych rozwiązań uznanych producentów podzespołów elektrycznych jesteśmy w stanie zagwarantować stabilną i bezawaryjną pracę systemu. W połączeniu z liderem produkcji sond wilgotności firmą Hydronix nasze systemy znakomicie sprawdzają się przy najbardziej wymagających aplikacjach takich jak: beton dla kostki brukowej, beton dla konstrukcji mostowych, słupowych a w ostatnim czasie beton dla płyt nośnych.

Charakterystyka systemu:
System sterowania charakteryzuje się prostotą w obsłudze (intuicyjna obsługa), przejrzystą i czytelną wizualizacją, znakomitą wydajnością, dynamiczną i elastyczną pracą systemu. Do najważniejszych cech w które został wyposażony system zaliczamy:

  System centralnego sterowania za pomocą niezależnego CPU – ideą budowy systemu jest umożliwienie niezależnego sterowania obiektem niezależnie od awarii komputera

  System wizualizacji oparty na Siemens Scada WinCC – System ten umożliwia sterowanie procesem produkcyjnym w trybie automatycznym, półautomatycznym, ręcznym. Każde urządzenie na linii technologicznej posiada swój odpowiednik na ekranie monitora komputera PC. Dzięki temu uzyskujemy pełny obraz pracy urządzenia (stan pracy, stan alarmowy etc.) oraz możliwość jego wysterowania z ekranu za pomocą myszki. Dodatkowo system pogrupowany jest w następujący sposób: Mieszalnia (dla całości układu wchodzącej w skład dla jednego mieszalnika), grupy urządzeń tj. waga cementu, waga kruszywa, skip kruszywa, wóz betonu etc. Oznacza to że system umożliwia przełączanie całości układu w tryb automatyczny lub ręczny bądź też przełączenie poszczególnych grup w tryb ręczny podczas gdy pozostałe urządzenia pracują w pełnym trybie automatycznym co daje nam tryb pracy półautomatycznej.

  System kontroli trybu pracy – funkcje które umożliwiają pracę w różnych trybach dla różnych urządzeń. Oznacza to że system można swobodnie przełączać w tryb automatyczny lub tryb ręczny w trakcie wykonywania zlecenia. Po zmianie trybu pracy z ręcznego na automatyczny system kontynuuje pracę w pełnym trybie automatycznym. Dodatkowo wykonując czynności w trybie ręcznym np. dozowanie ręczne składników i po przełączeniu je w tryb automatycznym system przejmuje wartości naważone i kontynuuje pracę bez strat materiałowych co czyni produkcję bardzo elastyczną.

  System zleceń produkcyjnych – Funkcja umożliwiająca wprowadzenie trzech jednoczesnych receptur dla produkcji. Funkcja wykorzystywana przy produkcji ColorMixu

  System zamawiania i buforowania zleceń produkcyjnych – Funkcja przyjmująca do sześciu jednoczesnych zamówień różnej wielkości dla jednej mieszarki (nawet większych niż pojemność mieszarki dzieląc je na równe wsady) oraz ich swobodne wyzwalanie i kasowanie. Zdefiniowane w zleceniach produkcyjnych receptury są wprowadzane do bufora naważania:
    ze zdalnego zamówienia przez maszynę
    z pomiarów laserowych ilości betonu w maszynie
    bezpośrednio z przycisku na ekranie monitora

  System produkcji ColorMix – Funkcja umożliwia wprowadzenie do trzech receptur dla jednoczesnej produkcji o różnych wielkościach. Oznacza to że ColorMix może być produkowany na wiele sposobów np.
    Dowolna wielkość produkowanych receptur – przy wykorzystywaniu przewagi jednego z kolorów
    Dowolna kombinacja receptur – przy wykorzystywaniu dwu lub trzy kolorowej produkcji
System wymaga sprzężenia z funkcjami transportu betonu.

  System kontroli wilgotności betonu Moisture Technology za pomocą mikrofalowej sondy Hydromix - ogólna idea systemu polega na załadowaniu mieszarki składnikami i uruchomieniu programu. Program wymaga podziału mieszania na dwa etapy:
    Mieszanie wstępne homogenizujące mieszankę – osiągnięcie jednorodności
    Dodanie wody i końcową homogenizację mieszanki – osiągnięcie jednorodności

W praktyce czasy te nie przekraczają 100s jednakże uzależniony jest od prędkości dozowania wody, im mniej wydajne przyłącze wody tym wolniej dozowana jest woda i wydłuża się czas o dozowanie wody. System już na tym etapie został wyposażony w moduły których zadaniem jest badanie jednorodności mieszanki co pozwala automatycznie skrócić czasy mieszania. Moduły te włączane są jako opcje w programie nad którymi operator ma pełną kontrolę. Dodatkowo system wyposażony jest w moduł korekcji temperaturowej wilgotności, oznacza to że na pomiary wilgotności nie ma wpływu temperatura otoczenia, a praktyka potwierdza słuszność stosowania tego modułu.

System został wyposażony w dwa następujące samouczące się moduły do wyliczania dozowanej ilości wody mieszanki końcowej:
    Moduł dozowania wody jednego strzału – system na podstawie poprzednich obliczeń wylicza wodę którą dozuje. Po zadozowaniu wody mieszanka betonowa osiąga zadaną wilgotność i jest gotowa do dalszej prefabrykacji. System na bieżąco monitoruje parametry mieszanki betonowej i automatycznie zmienia dynamikę wchłaniania wody, aby zapewnić jak najlepszą i pożądaną końcową wilgotność betonu.
    Moduł dozowania wody w trybie autokalibracji – system przed każdym wyliczeniem wody dla mieszanki betonowej wykonuje wstępną kalibrację aby prawidłowo wyliczyć wartość dozowanej wody a tym samym osiągnąć pożądaną końcową wilgotność. Oznacza to że na podstawie wcześniejszych wsadów system wylicza teoretycznie wartość wody do zadozowania, jednakże najpierw wykonuje wstępne próbne dozowanie wody, następnie bada stabilność mieszanki betonowej po czym po kolejnych obliczeniach system przechodzi do modułu jednego strzału. System jednorazowo wykorzystuje tę metodę w przypadku zmiany wielkości wsadu lub zmiany receptury.

W systemie tym zrezygnowano z modułu dolewania wody w trakcie mieszania na mokro (oczywiście w trybie ręcznym taka możliwość istnieje), ponieważ w praktyce okazuje się że mieszanka nie jest wystarczająco jednorodna (wymieszana) a to ma szczególny wpływ na jakość produkowanych elementów wibroprasowanych.

  System kontroli wag – funkcja samoucząca i monitorująca wagi podczas naważania i opróżniania. W połączeniu z funkcjami naważania system kontroluje naważanie oraz opróżnianie wag. W przypadku nieprawidłowości system wstrzymuje prace generując odpowiednie zdarzenia celem uniknięcia np. przesypania skipu kruszywa, utrzymania tolerancji naważanych składników, szybkiej zmiany silosu podczas naważania

  System naważania – funkcje samouczące, które mają zapewnić wysoką dokładność, szybkość naważania składników niezależnie od użytych urządzeń do naważania np. klapa dozatora kruszyw, rynna wibracyjna, taśma naważająca, pompa dozująca, przenośnik ślimakowy etc. W praktyce oznacza to że system niezależnie od użytego urządzenia dozującego zawsze optymalizuje i uczy się aby uzyskać jak najlepsze wyniki pracy.

  Pomiar wilgotności kruszyw za pomocą mikrofalowych sond HydroProbe II – funkcja dzięki której można swobodnie przełączyć się między automatycznym pomiarem wilgotności kruszyw z sond wilgotności a wprowadzoną ręczną wartość wilgotności. Zadaniem funkcji jest korygowanie ilości kruszyw do zadozowania w zależności od ich wilgotności rzeczywistej.

  Swobodne zatrzymywanie procesu produkcji: wstrzymywanie naważania, wstrzymywanie zasypu mieszalnika, wstrzymywanie opróżniania mieszalnika

  System receptur i archiwum za pomocą bazy danych – System wykonany na niezależnej bazie danych ACCESS. Ideą systemu jest umożliwienie niezależnego trybu przechowywania receptur i archiwizacji danych. Do najważniejszych cech bazy danych zaliczamy:
    Receptury – receptury są definiowane za pomocą składników, kolejność ich wprowadzenia są odpowiednikiem kolejności dozowania na wagę
    Programy zasypu mieszarki – swobodne definiowanie kolejności załadunku mieszarki składnikami oraz odstępami czasowymi pomiędzy nimi lub równoczesny ich załadunek. Zdefiniowane przez operatora programy są przypisywane do receptur dzięki czemu różne receptury mogą mieć różne programy zasypu które są automatycznie wprowadzane do produkcji wraz z recepturą
    Raporty – możliwe jest wykonywanie różnorodnych raportów i eksportowanie ich do Excela. Wyróżniamy następujące raporty: produkcji, zużycia składników, wilgotności, dostaw składników etc.
    Magazyn składników – prowadzenie ewidencji składników i ich stan magazynowy
    Baza składników podstawowych i zastępczych – do 99 składników każdego rodzaju i przypisywanie im zastępczych składników wraz z udziałem procentowym w przypadku braku podstawowych składników włącznie ze zmianą składników podczas pracy automatycznej. Rozwiązanie to eliminuje problemy kończących się składników podczas ważenia oraz eliminuje błędy wyboru złego składnika zastępczego
    Użytkownicy i uprawnienia – umożliwia swobodne nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych części bazy danych wraz z pełnym archiwum logowania i godzin pracy

System jest systemem otwartym, oznacza to że może być dowolnie modyfikowany (również w dowolnym czasie) wg wymagań naszych klientów.

SVERA.PL | Tworzenie stron www i administracja